direct naar inhoud van 2.1.5. Drimmelen, Hofstad Wagenberg
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp
2.1.5. Drimmelen, Hofstad Wagenberg

De gemeente heeft verzocht dit gebied weer aan te wijzen als bestaand stedelijk gebied. In verband met de relatief grote onbebouwde/agrarische ruimte is er feitelijk geen bestaand stedelijk gebied. Vanuit de lagenbenadering heeft het verzoek betrekking op een aanvaardbare uitbreidingsrichting die goed aansluit bij de reeds bestaande stedelijke structuur. Daarom is de aanduiding zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling opgenomen.