direct naar inhoud van 2.1.6. Eersel, Meerheide
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp
2.1.6. Eersel, Meerheide

Bij de vaststelling van de Verordening ruimte 2012 is de kaart geactualiseerd: in verband met vastgestelde bestemmingsplannen is het zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling omgezet naar bestaand stedelijk gebied. Daarbij is echter geen rekening gehouden met een reactieve aanwijzing waardoor een deel van het plan niet in werking is getreden. Hier had de aanduiding zoekgebied moeten blijven gelden. Dit wordt nu gecorrigeerd.