direct naar inhoud van 2.1.7. Eindhoven, deel nabij tracé A58
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp
2.1.7. Eindhoven, deel nabij tracé A58

In verband met de wijziging beschreven in paragraaf 2.2.2 Best, zone tussen Best en Eindhoven resteerde een klein stuk snelwegtracé met enkel de aanduiding agrarisch gebied, ingeklemd tussen het nieuwe gebied integratie stad-land, het bestaand stedelijk van Ekkersrijt en het ten zuiden daarvan tot aan de snelweg gelegen zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling. Het ligt voor de hand om dit ook bij het bestaand stedelijk gebied te trekken op het moment dat het ten zuiden gelegen zoekgebied helemaal is ingevuld. Om dit vlak bij de toekomstige actualisering op basis van artikel 3.1 lid 3 Vr te kunnen betrekken wordt het nu toegevoegd aan het zuidelijk gelegen zoekgebied. Praktisch gezien levert dit geen ruimte voor ontwikkelingen op, omdat dit een strook snelweg betreft.