direct naar inhoud van 2.1.8. Halderberge, bedrijventerrein vliegveld Seppe
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp
2.1.8. Halderberge, bedrijventerrein vliegveld Seppe

Aanvaardbare uitbreidingsrichting voor noodzakelijke en direct aan vliegveld gerelateerde bedrijvigheid. Het opnemen van een zoekgebied stedelijke ontwikkeling is vanuit de lagenbenadering aanvaardbaar.