direct naar inhoud van 2.1.9. Moerdijk, insteekhaven-oost
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp
2.1.9. Moerdijk, insteekhaven-oost

Dit is een wijziging in het kader van de bestuursovereenkomst Realisatie Gebiedsontwikkeling Moerdijk. De gronden worden nu aangeduid als zoekgebied omdat zij dienen als strategische reserve voor de lange termijn. Daarom vindt er nu geen herbegrenzing plaats van ecologische hoofdstructuur en groenblauwe mantel. Dit speelt pas indien en op het moment dat de reserve wordt benut en is dan onderdeel planvorming.