direct naar inhoud van 2.1. Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp