direct naar inhoud van 2.10.2. Eersel, Meerheide
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp
2.10.2. Eersel, Meerheide

Deze wijziging hangt samen met een ambtshalve correctie die beschreven is in '2.1.6 Eersel, Meerheide'.

Het vervallen van de aanduiding bestaand stedelijk gebied op de gronden die nu als zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling zijn aangeduid, leidt op zijn beurt tot het opnemen van de aanduiding agrarisch gebied. Zie hiervoor ook paragraaf '1.3 Wijziging van aangrenzende aanduidingen'.