direct naar inhoud van 2.11.1. Werkendam, Buitendijk Nieuwendijk
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp
2.11.1. Werkendam, Buitendijk Nieuwendijk

Als gevolg van de wijzigingen in bestaand stedelijk gebied, treden er ook wijzigingen op in agrarisch gebied: deze aanduiding is toegekend op de gronden die in dit wijzigingsbesluit als bestaand stedelijk gebied worden aangewezen. Meer informatie hierover is te vinden in paragraaf '1.3 Wijziging van aangrenzende aanduidingen'.