direct naar inhoud van 2.12. Zoekgebied voor windturbines
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp

2.12. Zoekgebied voor windturbines