direct naar inhoud van 2.2.1. Bergeijk, uitbreiding 'woonbos'
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp
2.2.1. Bergeijk, uitbreiding 'woonbos'

Er komen geen provinciale belangen in het geding bij extensieve bebouwing in het bestaand bosgebied. Dit bos maakt geen deel uit van de ecologische hoofdstructuur of de groenblauwe mantel en sluit aan op een bestaand woonbos dat de aanduiding bestaand stedelijk gebied heeft. De aanduiding gebied integratie stad-land borgt verder via de voorschriften in de verordening een evenwichtige ontwikkeling tussen 'groen' en 'rood'.