direct naar inhoud van 2.2.2. Best, zone tussen Best en Eindhoven
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp
2.2.2. Best, zone tussen Best en Eindhoven

Het verzoek van gemeente Best is gebaseerd op een integrale visie met 'groene' en 'blauwe' landschapsontwikkeling en vloeit voort uit de visie voor Brainport Avenue. Het karakter van het gebied is een menging van rode en groene functies en het vormt een buffer tussen het stedelijk gebied van Best en Eindhoven. De aanduiding integratie stad-land is hier passend.
Het verzoek betreft vanzelfsprekend alleen gronden gelegen in Best. Ruimtelijk gezien houdt daar de zone echter niet op, maar loopt ook door op het aangrenzende Eindhovens grondgebied. Het kaartbeeld is daarom ook daar enigszins aangepast, zodat het geheel een logischer ruimtelijk beeld oplevert.