direct naar inhoud van 2.2.3. Boxtel, Smaldersestraat Liempde
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp
2.2.3. Boxtel, Smaldersestraat Liempde

De gemeente heeft verzocht om het opnemen van een zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling ten behoeve van een kleinschalige uitbreiding met een groen woonmilieu. Dit gebied is onderdeel van de groenblauwe mantel en attentiegebied ecologische hoofdstructuur. Verder maken de gronden deel uit van het Dommeldal wat net hier ter plekke smal is. Het opnemen van een regulier zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling is vanuit de lagenbenadering niet aanvaardbaar.

Gelet op de reeds aanwezige functies is toevoeging van enige nieuwe rode functies aanvaardbaar; de aanduiding integratie stad-land biedt daartoe de mogelijkheid en borgt een evenwichtige ontwikkeling c.q. versterking van groene en blauwe functies in verband met de overgang naar het beekdal.