direct naar inhoud van 2.2.4. Breda, Klokkenberg
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp
2.2.4. Breda, Klokkenberg

Dit betreft een gebied met natuur en bestaande bebouwing van voormalig medisch centrum de Klokkenberg. Voor dit gebied ligt er een herontwikkelingsvisie met evenwicht tussen rode en groene functies. Vanuit de lagenbenadering is het opnemen van de aanduiding integratie stad-land een aanvaardbaar.