direct naar inhoud van 2.2.5. Rucphen, 'binnentuin' tussen Rucphen en Sint Willebrord
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp
2.2.5. Rucphen, 'binnentuin' tussen Rucphen en Sint Willebrord

De gemeente heeft verzocht om de aanduiding van zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling. Vanuit de lagenbenadering, het karakter van het gebied en de te behouden functie van groene buffer tussen de omringende stedelijke gebieden is een regulier zoekgebied hier niet passend. De gemeente heeft een Structuurplan Binnentuin opgesteld dat voor dit gebied een integrale ontwikkelingsvisie bevat met rode, groene en blauwe elementen. Wij hebben op hoofdlijnen ingestemd met de visie en hierbij past een aanduiding gebied integratie stad-land. Bij de verdere invulling dient rekening gehouden te worden met onze opmerkingen over het structuurplan c.q. de geldende regels van de Verordening ruimte.