direct naar inhoud van 2.2.6. Waalre, Brabantiaterrein
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp
2.2.6. Waalre, Brabantiaterrein

Herontwikkeling Brabantiaterrein, waarbij ook een perceel langs de Tongelreep is betrokken. Dat perceel ligt in de groenblauwe mantel en kent al enige bebouwing. Gelet hierop is toevoeging van enige nieuwe bebouwing aanvaardbaar, mits dit gepaard gaat met versterking van groene en blauwe functies rondom de Tongelreep; de aanduiding gebied integratie stad-land biedt daartoe de mogelijkheid en borgt een evenwichtige ontwikkeling.