direct naar inhoud van 2.2.7. Waalre, Molenstraat-Dreefstraat
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp
2.2.7. Waalre, Molenstraat-Dreefstraat

Afronding bebouwde kom met overgang naar buitengebied door bouwen in groene setting; sluit aan bij reeds bestaande stedelijke structuur (woonwijk, sportaccommodaties). De opgenomen begrenzing wijkt af van het gemeentelijk voorstel, daarbij een vanuit ruimtelijk oogpunt logische begrenzing van het gebied in het landschap volgend.