direct naar inhoud van 2.2. Gebied integratie stad-land
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp