direct naar inhoud van 2.3.1. Werkendam, Buitendijk Nieuwendijk
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp
2.3.1. Werkendam, Buitendijk Nieuwendijk

Aan de Buitendijk vindt sanering van een bedrijf middenin in de groenblauwe mantel plaats. Het huidige bouwvlak vervalt, op deze en omliggende gronden vindt natuurontwikkeling plaats en er komt nieuwe bebouwing in het lint aan de Buitendijk. Deze ontwikkeling wordt geborgd bij een concreet bestemmingsplan dat de basis vormt voor een herbegrenzing op basis van artikel 3.1 Vr. Het bestemmingsplangebied omvat alleen de percelen waarop ontwikkelingen plaats vinden en niet de tussenliggende bestaande bebouwing. Omdat daar geen ontwikkelingen spelen is er geen aanleiding deze in het bestemmingsplan mee te nemen. Daarmee vallen ze buiten het bereik van de herbegrenzingsbevoegdheid in artikel 3.1 Vr. Daarom wordt met dit besluit in de wijziging voor het tussenliggende gebied voorzien.