direct naar inhoud van 2.3. Bestaand stedelijk gebied
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp

2.3. Bestaand stedelijk gebied