direct naar inhoud van 2.4.2. Moerdijk, Caldic Chemie
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp
2.4.2. Moerdijk, Caldic Chemie

Dit is een ambtshalve wijziging in verband met de Bestuursovereenkomst Realisatie Gebiedsontwikkeling Moerdijk. Het bedrijf wordt verplaatst en de gronden worden ingezet ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van het landschap in het kader van Logistiek Park Moerdijk. Handhaving van de aanduiding bestaand stedelijk gebied (met bijbehorende bouwmogelijkheden) is in dat kader ongewenst.