direct naar inhoud van 2.4. Bestaand stedelijk gebied, verwijderd
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp

2.4. Bestaand stedelijk gebied, verwijderd