direct naar inhoud van 2.5.1. Dongen, De Wildert
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp
2.5.1. Dongen, De Wildert

Deze wijziging hangt samen met een nieuwe afgewogen begrenzing van de "Groenblauwe mantel", een concretere situering van de daarin gelegde 50 meter brede "Ecologische verbindingszone" en het opnemen van de aanduiding "Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling" aan de noordwestzijde rondom het bedrijventerrein De Wildert. Meer informatie is te vinden in paragraaf '2.1.4 Dongen, De Wildert'.