direct naar inhoud van 2.8.1. Helmond, Goorloop
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp
2.8.1. Helmond, Goorloop

Deze waterloop is als dubbele loop aangegeven, maar is een enkele loop (deel van de aanduiding is vervallen). Het tracé is aangepast aan de feitelijke situatie.