direct naar inhoud van 2.8.2. Gemert, Peelsche Loop
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp
2.8.2. Gemert, Peelsche Loop

Deze waterloop is inmiddels verlegd (de oude waterloop is deels gedempt).