direct naar inhoud van 2.8. Zoekgebied voor behoud en herstel van watersysteem
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp

2.8. Zoekgebied voor behoud en herstel van watersysteem