direct naar inhoud van 2.9.1. Boxmeer, waterloop ten westen van Vierlingsbeek
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp
2.9.1. Boxmeer, waterloop ten westen van Vierlingsbeek

Onderdelen van de huidige aanduiding maken geen deel uit van de waterloop en bij de realisatie van ecologische verbindingszones is het tracé van de waterloop aangepast aan de plaatselijke mogelijkheden. De aanduiding zoekgebied voor behoud en herstel van watersysteem wordt hiermee in overeenstemming gebracht door deze deels te verwijderen.