direct naar inhoud van 2.9.2. Gemert, Peelsche Loop
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp
2.9.2. Gemert, Peelsche Loop

Deze waterloop is inmiddels verlegd waarbij de oude waterloop deels is gedempt. Voor het oude tracé kan het zoekgebied voor behoud en herstel van watersysteem vervallen.