direct naar inhoud van 2.9.4. Veghel, Biezenloop
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp
2.9.4. Veghel, Biezenloop

De watergang is verlegd en vergraven en de oude loop is vervallen. Dit is gebeurd in het kader van de realisatie van gemeentelijke plannen. Voor het oude tracé kan het zoekgebied voor behoud en herstel van watersysteem vervallen.