direct naar inhoud van 2.9. Zoekgebied voor behoud en herstel van watersysteem, verwijderd
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen
Status: ontwerp