direct naar inhoud van Deel B. Structuren: ambitie, beleid en uitvoering
Plan: Structuurvisie Grenscorridor N69
Status: ontwerp

Deel B. Structuren: ambitie, beleid en uitvoering

Vastgelegd in de Structuurvisie ruimtelijke ordening Noord-Brabant, vastgesteld op 1 oktober 2010