direct naar inhoud van Aanwijzing 1, t.a.v. nieuwe bouwmogelijkheid in het buitengebied
Plan: Reactieve aanwijzing tav Duinoord Haaren
Status: concept

Aanwijzing 1, t.a.v. nieuwe bouwmogelijkheid in het buitengebied

  • Voor het gebied met de legenda-eenheid “aanwijzing t.a.v. nieuwe bouwmogelijkheid” treedt het bestemmingsplan niet in werking. Dit gebied is elektronisch vastgelegd in deze reactieve aanwijzing en heeft betrekking op het bouwvlak.

Motivering

Het plan maakt de realisatie van bebouwing mogelijk op een locatie waar op basis van het vigerend bestemmingsplan geen mogelijkheid bestaat voor het oprichten van gebouwen. In het geldende plan heeft deze locatie de bestemming Bos.

Het opnemen van een dergelijk nieuw bouwblok is in strijd met het principe van zorgvuldig ruimtegebruik zoals opgenomen in artikel 2.1 lid 2 van de verordening.