direct naar inhoud van Aanwijzingen tav regels
Plan: Gedeeltelijke intrekking reactieve aanwijzing tav Buitengebied Waalwijk
Status: vastgesteld
IMRO-idn: NL.IMRO.9930.intrekra0867bg-0001

Aanwijzingen tav regels

Voor zover de reactieve aanwijzing betrekking heeft op wijzigingsbevoegdheden opgenomen in het bestemmingsplan heeft het college van Waalwijk ons verzocht de reactieve aanwijzing dienaangaande in te trekken en ten aanzien van de toepassing van de wijzigingsbevoegdheden bestuurlijke afspraken te maken. Dit om te voorkomen dat ontwikkelingsmogelijkheden in het plangebied volledig worden geblokkeerd door de reactieve aanwijzing. In het gevoerde ambtelijk overleg is gezamenlijk gezocht naar de mogelijke ruimte hiervoor.

Het resultaat hiervan is neergelegd in de brief van het college van 4 maart 2011. Hierin zegt het college toe geen wijzigingsplannen in procedure te brengen die strijdig zijn met de Verordening ruimte fase 1 en 2. Ook wordt de toezegging gedaan dat alle ontwerp-wijzigingsplannen voorafgaand aan de procedure aan ons worden toegezonden. In bijlage 1 bij deze brief zijn de gezamenlijk opgestelde bestuurlijke afspraken ten aanzien van de toepassing van de betreffende wijzigingsbevoegdheden concreet geformuleerd. Het voorgaande stelt ons in de gelegenheid te beoordelen of de betreffende wijzigingsplannen strijdig zijn met de gemaakte afspraken en de Verordening ruimte. Indien nodig kunnen wij hiertegen dan een zienswijze indienen en beroep aantekenen.

Gelet hierop zijn wij bereid de reactieve aanwijzing ten aanzien van een aantal wijzigingsbevoegdheden in te trekken. Het betreft de reactieve aanwijzing ten aanzien van de artikelen 3.8.3, 3.8.4, 4.8.3, 5.8.3, 5.8.4, 5.8.11, 7.7.1, 8.7.1, 9.7.2 en 9.7.4.

Ten aanzien van de toepassing van deze wijzigingsbevoegdheden bevestigen wij de bestuurlijke afspraken zoals geformuleerd in bijlage 1 bij de brief van het college van 4 maart 2011.