direct naar inhoud van Provinciale belangen
Plan: Reactieve aanwijzing tav omgevingsvergunning VROM_HZ_WABO-2010-0097 Someren
Status: concept

Provinciale belangen

In de verordening zijn voorschriften opgenomen voor de borging en bescherming van onze provinciale belangen. Deze provinciale belangen zijn onderverdeeld in bepaalde thema's die elk in een eigen hoofdstuk zijn opgenomen. Ten aanzien van het volgende hoofdstuk zijn wij van mening dat het vaststellingsbesluit onvoldoende rekening houdt met provinciale belangen. Wij constateren dat bij een ongewijzigde inwerkingtreding van de omgevingsvergunning provinciale belangen worden geschaad. Voor de bescherming van provinciale belangen is het noodzakelijk dat de omgevingsvergunning niet in werking treedt: