direct naar inhoud van Besluit
Plan: Reactieve aanwijzing tav omgevingsvergunning VROM_HZ_WABO-2010-0097 Someren
Status: concept

Besluit

Wij besluiten op grond van artikel 3.13, lid 2, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de aanwijzing te geven dat het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning VROM/HZ_WABO-2010-0097 Heistraat 32 te Someren, zoals vastgesteld op 20 mei 2011, niet in stand blijft.