direct naar inhoud van 1.2 Situering van het plangebied
Plan: 150 kV-verbinding Dinteloord-Roosendaal
Status: vastgesteld
Plantype: inpassingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.9930.ip150kv-va01

1.2 Situering van het plangebied

Het tracé loopt over het grondgebied van de gemeenten Steenbergen en Roosendaal. Ter hoogte van de A17 bij de stad Roosendaal wordt het tracé ter plaatse van het bestaande bovengrondse 150 kV-hoogspanningsnet ondergronds doorgetrokken. Dit deel van het traject is door de bestaande bovengrondse hoogspanningsverbinding reeds planologisch geregeld. Het eindpunt van voorliggend inpassingsplan loopt dan ook tot de bovengrondse hoogspanningslijn. Op onderstaande afbeelding is de situering van het plangebied weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.9930.ip150kv-va01_0002.jpg"