direct naar inhoud van 1.3 Planologisch-juridische regeling
Plan: 150 kV-verbinding Dinteloord-Roosendaal
Status: vastgesteld
Plantype: inpassingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.9930.ip150kv-va01

1.3 Planologisch-juridische regeling

De huidige juridische regeling van de betreffende gronden is neergelegd in de volgende bestemmingsplannen:

  • "Bestemmingsplan buitengebied Dinteloord" dat in april 1987 door de gemeenteraad van Steenbergen is vastgesteld. In dit bestemmingsplan heeft het plangebied voornamelijk de bestemming Agrarisch gebied.
  • "Buitengebied Roosendaal en Nispen, reparatieplan " dat in juni 2006 door de gemeenteraad van Roosendaal is vastgesteld. In dit bestemmingsplan heeft het plangebied met name de bestemming Landelijk gebied.

De bestemmingsplannen maken de aanleg van een 150 kV-verbinding niet mogelijk.

Het voorliggende inpassingsplan maakt de gewenste ontwikkeling mogelijk. Het inpassingsplan is afgestemd op de Wet ruimtelijke ordening en voldoet aan de meest recente inzichten betreffende de digitale uitwisseling en raadpleging (RO-Standaarden). Hierdoor is het inpassingsplan een goed leesbaar en bruikbaar plan.