direct naar inhoud van 1.4 De bij het plan behorende stukken
Plan: 150 kV-verbinding Dinteloord-Roosendaal
Status: vastgesteld
Plantype: inpassingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.9930.ip150kv-va01

1.4 De bij het plan behorende stukken

Het provinciaal inpassingsplan "150 kV-verbinding Dinteloord-Roosendaal" bestaat uit de volgende stukken:

  • verbeelding, schaal 1: 10.000;
  • planregels.

Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plangebied gelegen gronden aangegeven. In de planregels zijn bepalingen opgenomen teneinde de uitgangspunten van het plan zeker te stellen.

Het plan gaat voorts vergezeld van deze toelichting. De toelichting heeft geen rechtkracht. In de toelichting zijn de aan het plan ten grondslag liggende onderzoeken en een planbeschrijving opgenomen.