direct naar inhoud van 1.5 Opbouw toelichting
Plan: 150 kV-verbinding Dinteloord-Roosendaal
Status: vastgesteld
Plantype: inpassingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.9930.ip150kv-va01

1.5 Opbouw toelichting

In deze toelichting wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op het initiatief. Vervolgens geeft hoofdstuk 3 een toelichting op het relevante ruimtelijk beleid. Een afweging van nut en noodzaak en een onderbouwing van de trac├ękeuze is opgenomen in hoofdstuk 4. De elementen, die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van het plangebied komen aan bod in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 zijn de juridisch-technische aspecten van de opgenomen regeling weergegeven. Hoofdstuk 7 sluit deze toelichting af door middel van een beschouwing over de uitvoerbaarheid alsmede de resultaten van de inspraak en het gevoerde overleg.