direct naar inhoud van 4.2 Nut en noodzaak en provinciaal belang
Plan: 150 kV-verbinding Dinteloord-Roosendaal
Status: vastgesteld
Plantype: inpassingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.9930.ip150kv-va01

4.2 Nut en noodzaak en provinciaal belang

Nieuw Prinsenland is een ontwikkeling van provinciaal belang. Het ontwikkelingsconcept geeft impuls aan de economische ontwikkeling in de regio Midden- en West-Brabant op een zodanige manier dat tegelijkertijd hoge ambities ten aanzien van duurzaamheid en beeldkwaliteit worden ingevuld. De ruimte voor zowel glastuinbouw als bedrijventerrein en suikerfabriek is noodzakelijk om het economisch belang van de regio op lange termijn te kunnen waarborgen. De kracht van Nieuw Prinsenland ligt in het concept van clusteren van agro en food gerelateerde bedrijven en bedrijven uit de voedings-en genotmiddelenindustrie aansluitend op de bestaande suikerfabriek, in combinatie met glastuinbouwontwikkeling. Door clustering ontstaan synergievoordelen die op een andere wijze niet gerealiseerd kunnen worden.

De 150 kV-verbinding vanuit Nieuw Prinsenland tot aan het bestaande hoogspanningstracé bij Roosendaal is noodzakelijk voor de ontwikkeling van Nieuw Prinsenland. De verbinding is noodzakelijk voor zowel de opwekking als het verbruik van electriciteit door glastuinbouwbedrijven. De stroom die wordt opgewekt door de zogenaamde Warmte-krachtkoppelingen (WKK-eenheden) wordt voor een substantieel deel teruggeleverd aan het openbare net. Het Netwerkbedrijf is verplicht de teruglevering van stroom op het elektriciteitsnet te faciliteren.