direct naar inhoud van 5.9 Kabels en leidingen
Plan: 150 kV-verbinding Dinteloord-Roosendaal
Status: vastgesteld
Plantype: inpassingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.9930.ip150kv-va01

5.9 Kabels en leidingen

Bij de aanleg van een hoogspanningsverbinding is het belangrijk te bezien of er andere ondergrondse infrastructuur aanwezig is in de vorm van kabels en leidingen die nadelig kunnen worden beïnvloed door de hoogspanningsverbinding. Het is ook mogelijk dat het functioneren van de hoogspanningsverbinding nadelig wordt beïnvloed door de aanwezigheid van kabels en leidingen.


Parallel aan de A17 ligt een buisleidingenstraat met diverse buisleidingen, waaronder buisleidingen met gevaarlijke inhoud. Het kabeltracé kruist deze buisleidingenstraat. TenneT stemt een en ander af met Leidingenstraat Nederland en de betreffende leidingbeheerders. Daarnaast wordt de afvalwaterpersleiding(en) van het waterschap gekruist. TenneT stemt dit af met het waterschap.