direct naar inhoud van Artikel I Begripsbepaling
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, zorgvuldige veehouderij
Status: ontwerp

Artikel I Begripsbepaling