direct naar inhoud van 1. Artikel 6.4 eerste lid (wijziging)
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, zorgvuldige veehouderij
Status: ontwerp

1. Artikel 6.4 eerste lid (wijziging)

Artikel 6.4 eerste lid onder c. wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

c. kan voorzien in een uitbreiding van een grondgebonden agrarisch bedrijf tot ten hoogste 1,5 hectare mits uit de toelichting blijkt dat deze uitbreiding noodzakelijk is voor de agrarische bedrijfsvoering en deze uitbreiding een positieve bijdrage levert aan de bescherming en ontwikkeling van de onderkende ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken;