direct naar inhoud van 2. artikel 6.4 vijfde lid (nieuw)
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, zorgvuldige veehouderij
Status: ontwerp

2. artikel 6.4 vijfde lid (nieuw)

Aan artikel 6.4 wordt een vijfde lid toegevoegd luidende:

In afwijking van het bepaalde in het eerste lid onder c. geldt de maximum oppervlakte van 1,5 hectare niet voor grondgebonden bedrijven waar geen vee wordt gehouden.