direct naar inhoud van 4. artikel 8.3 eerste lid (wijziging)
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, zorgvuldige veehouderij
Status: ontwerp

4. artikel 8.3 eerste lid (wijziging)

Artikel 8.3 eerste lid onder c. wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

c. kan voorzien in een uitbreiding van een grondgebonden agrarisch bedrijf tot ten hoogste 1,5 hectare mits uit de toelichting blijkt dat deze uitbreiding noodzakelijk is voor de agrarische bedrijfsvoering;