direct naar inhoud van 5. artikel 8.3 zevende lid (nieuw)
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, zorgvuldige veehouderij
Status: ontwerp

5. artikel 8.3 zevende lid (nieuw)

Aan artikel 8.3 wordt een zevende lid toegevoegd luidende:

In afwijking van het bepaalde in het eerste lid onder c. geldt de maximum oppervlakte van 1,5 hectare niet voor grondgebonden bedrijven waar geen vee wordt gehouden.