direct naar inhoud van 6. artikel 8.3 achtste lid (nieuw)
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, zorgvuldige veehouderij
Status: ontwerp

6. artikel 8.3 achtste lid (nieuw)

Aan artikel 8.3 wordt een achtste lid toegevoegd luidende:

In afwijking van het bepaalde in het eerste lid onder d. kan een bestemmingsplan bepalen dat aansluitend op het bouwblok van een grondgebonden veehouderij voerplaten kunnen worden opgericht indien dit noodzakelijk is voor de agrarische bedrijfsvoering.