direct naar inhoud van 7. artikel 9.6 (geheel gewijzigd)
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, zorgvuldige veehouderij
Status: ontwerp

7. artikel 9.6 (geheel gewijzigd)

Artikel 9.6 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

In afwijking van het bepaalde in dit hoofdstuk geldt tot 1 juni 2014 de regel dat:

 • 1. Uitbreiding, hervestiging en omschakeling naar een geiten- of schapenhouderij niet zijn toegestaan;
 • 2. Tot het tijdstip waarop het bestemmingsplan dat in overeenstemming is met het eerste lid in werking is getreden, geldt de regel dat vergroting van de bebouwing ten behoeve van een geiten- of schapenhouderij welke op de peildatum 12 december 2009 aanwezig of in uitvoering was dan wel gebouwd mag worden krachtens een onherroepelijk verleende vergunning niet is toegestaan;
 • 3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid kan het college van Burgemeester en wethouders overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.1 lid 3 van de wet een omgevingsvergunning verlenen, mits:
  • a. er sprake is van een verplaatsing van een geiten- of schapenhouderij uit een kern of een bebouwingsconcentratie onder het feitelijk, planologisch en juridisch opheffen van de achterblijvende locatie;
  • b. er sprake is van een VAB vestiging
   er aantoonbaar sprake is dat de verplaatsing bijdraagt aan het oplossen van een knelpunt vanwege volksgezondheidsrisico's;
  • c. er op de VAB vestiging aantoonbaar sprake is van een aanvaardbare situatie vanuit volksgezondheidsrisico's, wat in ieder geval blijkt uit:
   • een advies van de GGD;
   • het betrekken van de meest moderne inzichten bij de inrichting van het bedrijf.