direct naar inhoud van 8. artikel 14.4 vijfde lid (nieuw)
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, zorgvuldige veehouderij
Status: ontwerp

8. artikel 14.4 vijfde lid (nieuw)

Aan artikel 14.4 wordt een vijfde lid toegevoegd luidende:

De artikelen 6.4 eerste lid onder c en 8.3 eerste lid onder c zijn niet van toepassing op een wijziging van een bestemmingsplan waarvan het ontwerpbesluit voor 22 maart 2013 tervisie is gelegd én voor 1 juli 2013 is vastgesteld.