direct naar inhoud van Artikel III Inwerkingtreding
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, zorgvuldige veehouderij
Status: ontwerp

Artikel III Inwerkingtreding

Deze wijzigingsverordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.