direct naar inhoud van 1.1. Bijgebouwen Wonen-2
concept
NL.IMRO.9930.ra1674bgwouw-0001

1.1. Bijgebouwen Wonen-2

In het hier voorliggende plan zijn een aantal woningen direct positief bestemd. Onder verwijzing naar de 'Algemene bouwregels' vervat in artikel 29, wordt legaal aanwezige bebouwing in oppervlakte groter dan er aan bijgebouwen aanwezig mag zijn bij de bestemming 'Wonen – 2', vervat in artikel 24, als 'maximaal toelaatbaar' aangeduid en in deze bestemming opgenomen. Door deze regeling wordt het streven naar ontstening van het buitengebied teniet gedaan, zodat op dit punt een strijdigheid met paragraaf 1.2 van de ontwerp-Verordening Ruimte 2e fase ontstaat.